Get Adobe Flash player

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

pt. MŁODYCH POLAKÓW PORTRET ZBIOROWY

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie eseju, felietonu lub rozprawki nawiązującego do utworu literackiego A. Kamińskiego bądź/oraz filmu w reżyserii R. Glińskiego pt. KAMIENIE NA SZANIEC, na jeden z poniższych tematów:

1.Czym się dzisiaj kierować? Sercem czy rozumem?

2.Jak okoliczności zmieniają nasze postawy? Kim byłbyś/byłabyś w 1943 roku?

Nagrodą w konkursie jest publikacja pracy w zbiorze książkowym
pt. MŁODYCH POLAKÓW PORTRET ZBIOROWY, który wydany
będzie przez Narodowe Centrum Kultury.

 

  1. Konkursi trwać będzie do 30.04.2014r.
  2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 04.06.2014r. na stronie internetowej organizatorów (www.nck.pl, www.kamienienaszaniec.com) oraz poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail do laureatów konkursu.
  3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w regulaminie.
  4. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które urodziły się nie wcześniej niż 04.06.1989r.
  5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie pracy konkursowej pod adresem e-mailowym Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  6. Zgłaszając swój udział w konkursie uczestnik oświadcza, że zapoznał się  i akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.
  7. Regulamin konkursu określa terminy, warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki organizatorów oraz prawa i obowiązki uczestników konkursu.
  8. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z regulaminem przebiegiem konkursu, czynnościami wyłaniania laureatów oraz wydawania nagród sprawować będzie komisja konkursowa, która oceniać będzie oryginalne podejście do wybranego tematu, poprawność językową tekstu oraz jego zgodność z tematem wybranym spośród tematów wskazanych przez organizatorów. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz na stronach www.nck.pl i www.kamienienaszaniec.com.
  9. Wszelkie informacje o konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.

Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13, Warszawa 01-231, wpisane do Rej. Instytucji Kultury pod nr. RK71/2006, NIP 525 235 83 53 oraz Monolith Films Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Zjednoczenia 36, Warszawa 01-830, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000079642,  NIP 118 12 42 249.

Prace konkursowe należy składać u p.Popiel do  25.04.2014 r.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

Tematem  przewodnim konkursu  jest ,,Dom, rodzina, miłość - utrata  tych  wartości  to bezdomność''

Należy napisać  pracę  rozwijającą temat ,,Dom, rodzina, miłość - utrata  tych  wartości  to bezdomność. Praca  może  mieć dowolną  formę literacką (poetycką, prozatorską). Maksymalna objętość: 4  strony  A4, czcionka  Times  New Roman, wielkość: 14.

Pracę  należy przynosić  do p. Popiel do  15.05.2014r.

 

 OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI                                                         

Tematem  przewodnim  konkursu  jest ,,CZŁOWIEK  TWORZONY NA OBRAZ   I PODOBIEŃSTWO  BOGA. ECCE  HOMO. OTO CZŁOWIEK". PRACE  WYKONANE DOWOLNĄ TECHNIKĄ (akwarela, gwasz, akryl, tempera, olej, ołówek, pastel, collage ,tusz,  linoryt, gipsoryt, monotypia, grafika komputerowa, techniki  mieszane) Format  pracy  dowolny, ale nie przekraczający 100x70.

 Prace należy  dostarczyć  do  15.05.2014r. do p.Szepiela-Tekieli.

Serdecznie zapraszamy uczniów  do udziału w konkursach
 

 
" WIELKIEJ NAGRODY WROCŁAWIA"hasło na rok szkolny 2013/2014 WROCŁAWSKIE POMNIKI”

XXII KONKURS PLASTYCZNY 

PRACE PLASTYCZNE W DOWOLNEJ TECHNICE   SKŁADAMY DO 14 marca do p. Szepieli- Tekiela

XIX KONKURS POETYCKI

WROCŁAW W TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ MŁODZIEŻY”wiersze na temat wrocławskich pomników składamy
do p. Popiel do 16 kwietnia

XIX KONKURS FOTOGRAFICZNY WROCŁAW W FOTOGRAFII”

fotografie wrocławskich pomników dostarczamy do p. Pomietło do 7 maja ( w formie elektronicznej)

XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY

Na temat „ Wrocławskie pomniki – pamiątki wydarzeń dawnych i niedawnych” opiekun p. Popiel

IX KONKURS NA MULTIMEDIALNĄ PREZENTACJĘ O WROCŁAWIU

na temat „ Wrocławskie pomniki”

Prace powinny być : wykonane w programie Power Point, czas trwania – 5 minut

składamy prace na płytach CD lub DVD do 11 kwietnia do p. Fitrzyk

XIV KONKURS „ WRATISLAVIA SACRA”

tegoroczny temat to : Ordynariusze wrocławscy ostatnich stu lat”  opiekun: p. Gleńsk  i p. Rombalska

XIX KONKURS WIEDZY O LWOWIE   I KRESACH POŁUDNIOWO –WSCHODNICH  OPIEKUN : p. Bobowska

XIII KONKURS RECYTATORSKI WROCŁAWSKA MŁODZIEŻ RECYTUJE WROCŁAWSKICH POETÓW”  OPIEKUN : p . Popiel

 

5 grudnia odbył się wewnątrzszkolny konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS.

W konkursie uczniowie odpowiadali zarówno na pytania otwarte jak i zamknięte.

Największą ilość punktów i tym samym I miejsce zajęła uczennica klasy III e Marta Szajda.

II miejsce- Paulina Gaworska, III miejsce- Aleksandra Barzyk.

                                           dsc02064

Więcej artykułów…