Get Adobe Flash player

Gimnazjum nr 15 im. Profesorów Lwowskich jest organizatorem międzyszkolnego konkursu pt. „JESTEM AUTOREM I EDYTOREM KSIĄŻKI”. Tegoroczna, trzecia edycja, odbędzie się w marcu 2016 roku. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jego formuła zakłada, że uczeń przygotowuje na zadany temat teksty własnego autorstwa, które zgodnie z zasadami edytorstwa przedstawia w formie książki. Udział w konkursie jest szansą na wykazanie się talentem literackim, edytorskim oraz plastycznym.

Wkrótce na stronie Gimnazjum nr 15 zostanie opublikowany regulamin oraz obowiązujący w tegorocznej edycji temat konkursu.

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w następujących konkursach

1.MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI I LITERACKI „JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ POETA – PAPIEŻ PIELGRZYM”

 Należy wykonać pracę pisemną

/ręcznie lub komputerowo/-list, rozprawka lub inna forma wypowiedzi - maksymalnie 2 strony A4 komputerowego zapisu, czcionką 12; na jeden z podanych tematów:

a) Kim jest dla mnie Jan Paweł II?

b) Jan Paweł II wciąż żyje w naszych sercach…

c) Młodzież nadzieją świata i Jana Pawła II.

d) „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest (…) i czym dzieli się z innymi” … W jaki sposób TY, jako młody chrześcijanin realizujesz przesłanie Papieża Polaka?

albo wybrać jeden utwór Karola Wojtyły i przygotować jego interpretację (czas recytacji nie powinien przekraczać 4 minut).

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POŚWIĘCONY BŁ. KS. JERZEMU POPIEŁUSZCE; „KS.JERZY POPIEŁUSZKO - CZŁOWIEK PRAWDY, KTÓRY ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAŁ"

 Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.

1. Etap pierwszy

- przeprowadzany w szkołach - polega na samodzielnym napisaniu dłuższej wypowiedzi pisemnej lub wykonaniu pracy plastycznej. Tematy prac i informacje techniczne znajdują się poniżej.

PRACA PISEMNA Napisz reportaż, inspirowany słowami bł. ks. J.Popiełuszki: „Człowieka zdobywa się otwartym sercem”. W swojej pracy odwołaj się do biografii błogosławionego.(wydruk komputerowy, praca nie dłuższa niż 4 strony A4)

lub

PRACA ARTYSTYCZNA Przygotuj plakat do spektaklu lub filmu pt. „Jerzy–kapłan, który zdobywał ludzi otwartym sercem”. W swojej pracy odwołaj się do biografii błogosławionego (technika dowolna, format A3[297x420] lub A2 [420x594]).

2. Etap drugi

- przeprowadzany w siedzibie Organizatora Konkursu - polega na rozwiązaniu testu wiedzy dotyczącego życia i działalności bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W sprawie zapisów do udziału w wyżej wymienionych konkursach oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zgłaszać się  do  p. M. Traczyńskiej.